Keystone K-28

Keystone K-28


Beitrag Nr.: 640.00.00.0003

K28 KEYSTONE CAPRI Hergestellt in Boston Mass. / USA
mit 2 Objektiven (normal und tele) von ELGEET, Rochester / N.Y.